Personer som inte har passat in i samhälleliga könsnormer har alltid existerat i någon form, även om könsnormerna sett olika ut beroende på tidsepok och geografisk plats. Begrepp som ”transvestit” och ”transsexuell” började användas under 1900-talet och är därför förhållandevis nya. Senare kom även viktiga ord såsom ”transperson”, ”icke-binär” och ”intergender”, som har implementerats betydligt närmare vår egen tid än de två förstnämnda begreppen.

Här nedan listas några årtal och händelser som beskriver viktiga händelser för transpersoner i Sverige.

År 1972 blir det lagligt för transpersoner i Sverige att byta juridiskt kön efter en medicinsk undersökning, detta som första land i världen. I samband med detta införs även hormonbehandlingar och könskorrigerande kirurgi.

År 2009 läggs ”Könsöverskridande identitet eller uttryck” till som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning.

År 2009 avskaffar Socialstyrelsen diagnosen ”transvestism” som en psykiatrisk diagnos.

År 2010 börjar könsbekräftande vård att erbjudas även till icke-binära vid en svensk mottagning.

År 2012 börjar Patent- och registreringsverket tillåta att personer som fyllt 12 år (men som är under 18 år) får byta namn till det man önskar, om vårdnadshavarna ger sitt samtycke.

År 2013 stryks steriliseringskravet för transpersoner ur könstillhörighetslagen.

För mera information, kolla in denna hemsida.

Av ivadmin