Transsexualitet och transvestism är något som har varit och är tabubelagt i Ryssland. Redan under tsarernas tid var det omoraliskt och belagt med dödsstraff, även om framförallt unga medelklasskvinnor kunde komma undan med stereotypiskt manligt beteende och utseende på grund av deras oerfarenhet. Även i dagens Ryssland är transsexualitet och transvestism starkt tabubelagda.

Nedan beskrivs två fenomen/frågor som berör transpersoner i Ryssland.

Könskorrigerande operationer legaliserades under 1960-talet men hade testats redan mycket tidigare, under 1920-talet. År 1997 blev det även lagligt för transpersoner att ändra sitt juridiska kön efter genomgången operation. Under 2020 är dock en lag under bearbetning i Ryssland; denna skulle förbjuda transpersoner att ändra juridiskt kön, även efter genomgången operation. Människorättsgrupper flaggar för att detta kommer att förvärra transpersoners situation i Ryssland ytterligare, till exempel när det gäller äktenskap eller att lagen kommer förvärra trakasserier av transpersoner.

År 2014 stiftades en lag som i praktiken gjorde det möjlighet för myndigheter att neka körkort till personer med vissa klassificerade ”mentalsjukdomar”; i denna grupp ingick även transpersoner. Från regeringens håll har man senare preciserat att man inte kommer att neka någon körkort på grund av ens könsidentitet.

För personliga berättelser av ryska transpersoner, kolla denna link.

Av ivadmin