Transhistoria i Sverige

Personer som inte har passat in i samhälleliga könsnormer har alltid existerat i någon form, även om könsnormerna sett olika ut beroende på tidsepok o

Läs mer