HBTQ-historia i Sverige

Sverige anses ha en av världens mest progressiva HBTQ-lagstiftningar. I denna artikel kommer vi att gå igenom utvecklingen för HTBQ inom separata områ

Läs mer»

HBTQ-historia i Ryssland

HBTQ-personer i Ryssland är i en mer utsatt situation än icke-HBTQ-personer. En majoritet ryssar har en negativ åsikt om HBTQ och samkönade par får in

Läs mer»

HBTQ-historia i Frankrike

Franrike anses vara ett av världens bästa länder när det gäller HBTQ-rättigheter och också ett av de HTBQ-vänligaste länderna. Vi kommer i denna artik

Läs mer»

Transhistoria i Sverige

Personer som inte har passat in i samhälleliga könsnormer har alltid existerat i någon form, även om könsnormerna sett olika ut beroende på tidsepok o

Läs mer»

Transhistoria i Ryssland

Transsexualitet och transvestism är något som har varit och är tabubelagt i Ryssland. Redan under tsarernas tid var det omoraliskt och belagt med döds

Läs mer»

Stonewall

Bakgrund
Under 1960-talet var samkönade förhållanden inte tillåtna och därför kunde polisen i New York till exempel stänga ner barer och andra etablis

Läs mer»

Galleri