Att vara allierad

På engelska pratas det allt oftare om begreppet allyship, vilket kan översättas på ett ungefär till att vara en god allierad. I HBTQ-sammanhang så innebär

Läs mer»

Arbeta som HBTQ-person i media

Allt fler unga vill arbeta inom mediebranschen. Tyvärr finns det här liksom i många andra branscher en risk att bli diskriminerad som HBTQ-person, samtidigt som

Läs mer»

Smink för alla

Smink är något som alla kan använda och det är inte längre lika kodat för ett visst kön. Tack vare flera pionjärer inom HBTQ-rörelsen har

Läs mer»

Galleri