Franrike anses vara ett av världens bästa länder när det gäller HBTQ-rättigheter och också ett av de HTBQ-vänligaste länderna. Vi kommer i denna artikel gå igenom separata områdens utveckling.

Anti-diskrimineringsåtgärder

År 1985 instiftades lagar som förbjöd diskriminering på grund av sexuell läggning både vad gällde den allmänna och den privata sfären (arbetsanställningar, husköp, statliga tjänster etc.). ”Sexuell identitet” lades till som komplement i juli 2012, en term som också omfattade könsidentitet. Detta har sedan preciserats och är sedan 2016 bara ”könsidentitet”.

Det har även jobbats aktivt med anti-diskriminering i Frankrikes skolor. År 2008-2009 var anti-diskrimineringsarbete i skolorna en av prioriteringarna satta av dåvarande utbildningsminister Xavier Darcos och under år 2019 pågick en omfattande kampanj för HBTQ-personer, Tous égaux, tous alliés (Alla jämlika, alla allierade) i Frankrikes skolor. Frankrikes samlade gymnasiestudentkårer jobbar också aktivt med anti-diskrimineringsåtgärder och har drivit flera anti-homofobikampanjer i landets gymnasier.

Transrättigheter

Utöver lagkomplementen 2012 som förbjuder diskriminering på grund av ”sexuell identitet” (senare könsidentitet 2016), har andra åtgärder vidtagits för att förbättra transpersoners situation.

Redan 2010 slutade man att klassificera transsexualism som en mentalsjukdom, för att minska stigmatiseringen. I november 2016 blev det även möjligt för transpersoner att lagligt ändra sitt kön vid en domstol utan att behöva genomgå någon könskorrigerande operation eller presentera något medicinskt certificat.

2017 blev transfobi en faktor som kan få en misstänkt dömd för ett hårdare straff om hen var transfobisk i samband med att hen bröt mot lagen.

Adoption och familjeplanering

Det är sedan 2013 lagligt för samkönade par att adoptera barn; detta ändrades i samband med att man även legaliserade samkönade äktenskap.

Lesbiska par har fortfarande inte tillgång till assisterad befruktning, i motsats till heteropar. Frågan har synts i den franska debatten sedan 2012 då andra HBTQ-lagar infördes. För nuvarande behandlas ett lagförslag av senaten och riksdagen inför ett eventuellt införande under 2021.

För en sammanfattning av franska HBTQ-rättigheter, kolla denna källa.

Av ivadmin