Som de flesta vet står T:et i HBTQ för ”trans”. Det är i sig ett paraplybegrepp som kan innebära många olika typer av könsöverskridande upplevelser eller behov. Det kan innebära att du i vissa situationer vill klä dig på ett sätt som gör att du identifierar dig med ett kön som du biologiskt sett inte fötts till. Men det kan också innebära att du känner dig helt fel i ditt biologiska kön och behöver utföra en könskorrigering för att rätta till det fel naturen gjort. Att göra en sådan operation är givetvis inget lätt beslut, men för den som behöver det är det en livsavgörande behandling.

Hur ser processen ut?

Den som bestämmer om en könskorrigering ska få utföras är Socialstyrelsen, men på läkares eller psykologs inrådan. Processen inleds med en psykologisk utvärdering. Du kan räkna med att den tar ungefär ett år att göra. Där får du prata med en särskilt utsedd psykolog och en socionom. Syftet med den utredningen är att säkerställa att det verkligen är rätt behandling för dig. Det kan upplevas frustrerande, men tänk på att det du vill göra är ett irreversibelt ingrepp så det är klokt att både du själv och omgivningen är säkra på att det är rätt beslut. Låt gärna dina anhöriga vara med i processen. Det är en stor förändring för dem också. Få dem att förstå varför det är viktigt för dig och acceptera att du inte längre kommer vara deras dotter eller son, utan det motsatta.

Efter den psykologiska utredningen påbörjas hormonbehandlingen. Kvinnor får testosteron, män får östrogen. Du kommer också få göra kirurgiska ingrepp som till exempel en bröstoperation i Stockholm eller en penisplastik. Du kommer alltså få könsdelar som matchar det hos det nya könet. Sedan ett par år behöver en biologiskt född kvinna som opereras till man inte längre steriliseras.

Hormonbehandlingen är det som tar längst tid. Du kan börja märka effekter redan från start, men det kommer ta flera år innan du är helt ”klar”. Det är viktigt att vara medveten om så att du inte har orealistiska förväntningar på behandlingen. Du kan också uppleva biverkningar av hormonerna. Vissa av dem är förväntade, som till exempel en ökning av underhudsfett hos den som får östrogen. Medan andra kan vara individuella. Om du får svåra biverkningar ska du alltid vända dig till en läkare.

Konsekvenser av att inte göra operationen

Om du är trans och tror att du vill göra en korrigering är det viktigt att inleda processen. Vi vet att transpersoner är kraftigt överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa och suicid. Det beror både på interna förhållanden relaterade till att inte känna sig hemma i sin egen kropp, men också av det stigma som den här gruppen fortfarande utsätts för av det omkringliggande samhället. Att av någon anledning avstå från att göra en operation kan alltså vara direkt dödligt, eller leda till livslångt dåligt mående och ångest.

Av kalle