Sverige anses ha en av världens mest progressiva HBTQ-lagstiftningar. I denna artikel kommer vi att gå igenom utvecklingen för HTBQ inom separata områden.

Militärtjänstgöring

I Sverige får HBTQ-personer tjänstgöra i det militära som övriga medborgare och Försvarsmakten är tydlig med det i sin kommunikation. I modern tid har det de facto inte funnits något förbud mot att HBTQ-personer skulle få tjänstgöra i militären, även om det fanns en avrådan från medicinskt håll fram till 1976 då denna avskaffades. Möjligheten för HBTQ-personer att tjänstgöra i militären fanns alltså före 1979 då man i Sverige slutade se på homosexualitet som en sjukdom.

Försvarsmakten jobbar som tidigare nämnt aktivt med HBTQ-aspekten i sin kommunikation och de jobbar även för att skapa en miljö där man inte behöver gömma varken sin sexuella preferens eller sin könsidentitet. År 2015 till exempel drev Försvarsmakten en kampanj inför Pride-månaden där en kvinnlig soldat i uniform figurerade med en regnbågsflagga på sin arm. ”Vissa saker ska man inte behöva kamouflera” var huvudbudskapet med kampanjen. Dåvarande marknadschef Robert Forss sa följande till Expressen: ”Vi vill visa att vi tar ställning och att vi är orädda.”

Samröre med samkönade

Samröre med samkönade legaliserades år 1944 i Sverige. Samtyckesåldern sattes då till 18 år och likställdes senare med den heterosexuella samtyckesåldern 1972. 1987 vidtogs vissa åtgärder av Sveriges riksdag för att bekämpa sjukdomen AIDS: nya bestämmelser trädde i kraft gällande samkönade bastur och prostitution. Dessa bestämmelser upphävdes 2004.

Registrerade partnerskap och äktenskap

Registrerade partnerskap

Samkönade par fick rätt att ingå i registrerat partnerskap efter en omröstning i riksdagen 1995. Ett registrerat partnerskap hade samma status och rättigheter som ett äktenskap, med undantag gällande främst anknytning till Sverige och åldersgränsen på 18 år. Från och med 2003 blev det tillåtet för personer i registrerade partnerskap att adoptera och få gemensam vårdnad; från och med 2005 kunde kvinnor i registrerade partnerskap även få assisterad befruktning.

Från och med 2009 är det inte längre möjligt för samkönade partners att ingå i registrerat partnerskap eftersom äktenskap för samkönade då legaliserades. De som redan var i registrerade partnerskap fick fortsätta vara det och det var fullt möjligt för dem att i framtiden konvertera partnerskapet till ett äktenskap istället.

Äktenskap

Från och med april 2009 är samkönade äktenskap lagliga i Sverige. Förändringen stöddes av samtliga riksdagspartier förutom Kristdemokraterna. I och med att samkönade äktenskap blev lagliga försvann möjligheten att ingå registrerade partnerskap. I samband med denna legalisering uppdaterades en rad andra lagar och bestämmelser som berör äktenskap såsom adoptionslagen, föräldrabalken och sambolagen.

Efter riksdagens beslut röstade även Svenska kyrkan för legaliseringen av samkönade äktenskap på kyrkömötet 22 oktober samma år. De nya interna bestämmelserna trädde i kraft 1 november.

Anti-diskrimineringsåtgärder

Diskriminering av homo- och bipersoner har varit olaligt i Sverige sedan 1987 och Sveriges grundlag innehåller även den sedan 2002 ett förbud mot diskriminering av enskilda på grund av deras sexuella läggning. 2008 lades även transpersoner till i lagen.

Fram till 2009 fanns det även en särskild ombudsman som drev frågor gällande diskriminering av HBTQ-personer, HomO. Denna post sammanslogs från och med 2009 med andra liknande ombudsmän för att bli diskrimineringsombudsmannen (DO).

Av ivadmin