HBTQ-personer i Ryssland är i en mer utsatt situation än icke-HBTQ-personer. En majoritet ryssar har en negativ åsikt om HBTQ och samkönade par får inte samma lagliga skydd som normativa par. Det finns inte heller några lagar i Ryssland som uttryckligen förbjuder diskriminering av HBTQ-personer och nyare lagar gör framför allt situationen svårare för transpersoner.

Vi kommer här att kolla på HBTQ-historia, dels under Sovjettiden och dels efter Sovjetunionens fall.

Under Sovjettiden

I början av Sovjetunionens var homosexualitet lagligt; i december 1917 legaliserades homosexualitet av regeringen. Trots denna legalisering var åsikterna om homosexuella och andra sexuellt avvikande personer ganska hårda. Under 1920-talet gick debatten fram och tillbaka angående om homosexualitet var något som man skulle acceptera eller inte. Till slut, i slutet av 20-talet och i början 30-talet, vann den negativa sidan och HBTQ-rättigheter började återigen dras in; homosexualitet klassades nu officiellt som en sjukdom. Det hårda klimatet fick även tidigare förkämpar att dra tillbaka sina argument.

1933 återkriminaliserade återigen Stalin sex mellan män, med fängelse som straffåtgärd. Sex mellan kvinnor var inte olagligt dock. Det uppskattas att mellan 800 och 1000 män fängslades årligen med hjälp av denna lagstiftning under Sovjettiden. Efter Stalins död 1953 märktes en mildare allmän stämning mot homosexualitet av i samhället. Staten fängslade dock fortfarande misstänkta och censur slog till mot tidningar och litteratur. Stämningen var fortfarande mycket hård mot HBTQ-personer så sent som 1989; en undersökning visade att homosexuella utgjorde den mest hatade gruppen i Ryssland.

Efter Sovjetunionens fall

I maj 1993 legaliserades återigen sex mellan män. En del av de män som fortfarande avtjänade ett fängelsestraff på grund av den tidigare lagen släpptes dock inte och en del fängslade män hade försvunnit. Legalisering drevs igenom efter påtryckningar från Europarådet.

1999 deklassificerades homosexualitet som en sjukdom.

I juni 2013 instiftades en lag enhälligt i Rysslands riksdag som förbjöd utdelning av ”propaganda om icke-traditionella sexuella förhållanden”. Denna lag representerar den allmänna opinionen som finns i det ryska samhället, där ungefär 60 procent anser att HBTQ-levnadssät är moraliskt oacceptabelt. Efter instiftandet av denna lag har det skett en ökning av våldet mot HBTQ-personer i Ryssland. Det har handlat om allt från förtalskampanjer till diverse administrativa avgifter. Vissa grupper, såsom Occupy Gerontophilia och Occupy Paedophilia, har satt i system att lura ut HBTQ-personer till diverse sociala event och där förlöjliga dem på film. Filmerna har sedan spritts på sociala medier. Ingen har fällts för trakasserier eftersom det fortfarande inte är olagligt att trakassera HBTQ-personer.

Vad gäller HBTQ-personers rättigheter i Ryssland, kolla in denna sida för mera detaljer.

Av ivadmin