Att vara allierad

På engelska pratas det allt oftare om begreppet allyship, vilket kan översättas på ett ungefär till att vara en god allierad. I HBTQ-sammanhang så innebär […]

Läs mer