Att vara allierad

På engelska pratas det allt oftare om begreppet allyship, vilket kan översättas på ett ungefär till att vara en god allierad. I HBTQ-sammanhang så innebär […]

Läs mer

Arbeta som HBTQ-person i media

Allt fler unga vill arbeta inom mediebranschen. Tyvärr finns det här liksom i många andra branscher en risk att bli diskriminerad som HBTQ-person, samtidigt som […]

Läs mer

Smink för alla

Smink är något som alla kan använda och det är inte längre lika kodat för ett visst kön. Tack vare flera pionjärer inom HBTQ-rörelsen har […]

Läs mer

Genomför en könskorrigering

Som de flesta vet står T:et i HBTQ för ”trans”. Det är i sig ett paraplybegrepp som kan innebära många olika typer av könsöverskridande upplevelser […]

Läs mer